Mechanizm umożliwiający uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej.
Podstawa prawna: art. 15i ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.).

Wypełnij poniższe pola, aby sprawdzić swoje zgłoszenia

Wypełnij wszystkie pola
Sprawdź

Sprawdź    Wyślij kod

Twoje zgłoszenia w „Loteria Chorten”

Data zgłoszeniaImię i nazwiskoE-mailNumer telefonuNumer dowodu zakupu
{{application.created_at}} {{application.name}} {{application.surname}} {{application.email}} {{application.phone_number}} {{application.invoice_no}} Edytuj
Treść zgody Data wyrażenia zgody Data wycofania zgody
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii „Loteria Chorten”.
{{ activeApplication.created_at }} {{ activeApplication.data_processing_accepted_canceled_at }}
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, promocji i reklamy przez „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka Kleeberga nr 8, 15-691 Białystok.
{{ activeApplication.marketing_processing_accepted_at }}
{{ activeApplication.marketing_processing_accepted_canceled_at }}
Wyrażam zgodę na profilowanie, przeprowadzone przez „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka Kleeberga nr 8, 15-691 Białystok.
{{ activeApplication.profiling_accepted_at }}
{{ activeApplication.profiling_accepted_canceled_at }}
Wróć Zapisz zmiany