USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologie internetowe różnego rodzaju – własne i od osób trzecich – w tym pliki cookie, aby zoptymalizować Państwa doświadczenia. Oprócz technologii internetowych, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www, obejmują to również technologie internetowe do analityki internetowej i wyświetlania ukierunkowanych reklam. Korzystanie z nich jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość lub zmienić ustawienia pod linkiem „Zmień moje preferencje” lub bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych i zawartości technologii internetowych można znaleźć w naszej polityce prywatności oraz polityce dotyczącej plików cookie.

Okres przyjmowania zgłoszeń od 12 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Jak wziąć udział w loterii?
1
Zrób zakupy za minimum 50 zł
W TYM KUP MINIMUM 1 PRODUKT WYBRANEJ MARKI (NA JEDNYM PARAGONIE LUB FAKTURZE VAT) W PUNKCIE SPRZEDAŻY Z LOGO CHORTEN***
2
ZGŁOŚ SIĘ
DO LOTERII
ZA POŚREDNICTWEM STRONY LOTERII WWW.LOTERIACHORTEN.PL
3
WEŹ UDZIAŁ
W LOSOWANIU
ZACHOWAJ DOWÓD ZAKUPU.
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
OD 12.10.2023 R. DO 31.12.2023 R.
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.

Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest „Grupa Chorten" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach, ul. Usługowa 2, 16-070 Łyski.
*Przedmiotem losowania jest 6 nagród w postaci samochodów osobowych marki Toyota Aygo X rocznik 2023, o wartości 62 700 zł brutto każdy wraz z kwotą środków pieniężnych w wysokości 6 967,00 zł.
**Przedmiotem losowań jest 10 nagród w postaci rowerów marki Kross HEXAGON BOOST 1.0 522 WH o wartości 4 499,00 zł brutto każdy wraz z kwotą środków pieniężnych w wysokości 500,00 zł.
***Szczegółowa lista sklepów dostępna na www.loteriachorten.pl
Marki biorące udział w loterii:
Weź udział
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 12 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, iż: Czytaj więcej >
1. Współadministratorami Państwa danych są:
- „Grupa Chorten" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach, ul. Usługowa 2, 16-070 Łyski, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (gdzie znajduje się dokumentacja Spółki) do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000342132, posiadająca REGON: 200311768 oraz NIP: 5423150577 i kapitał zakładowy w wysokości: 50 550,00 zł. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem 11 telefonu: 58 653 74 35, adresem e-mail: biuro@chorten.com.pl oraz listownie na adres biura Organizatora, wskazany powyżej.
- i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON: 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7010206178. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail iod@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „ODJAZDOWA LOTERIA SKLEPÓW CHORTEN", podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art 6. ust. 1 pkt a) RODO, przez Chorten Sp. z o.o.
3. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „ODJAZDOWA LOTERIA SKLEPÓW CHORTEN", którzy uzyskali nagrodę, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z o.o - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatków, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy laureatów),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet,
• Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO przez Grupę Chorten Sp. z o.o.
5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez Grupę Chorten Sp. z o.o do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. Dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez i360 Sp. z o.o do dnia 31 grudnia 2029.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób poprzez:
• wysłanie wiadomości na adres e-mail biuro@chorten.com.pl lub pisząc listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest Grupa Chorten Sp. z o.o.
• wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o.o.
7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzana do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w loterii promocyjnej „ODJAZDOWA LOTERIA SKLEPÓW CHORTEN" bądź otrzymania nagrody w przypadku wygranej. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w loterii promocyjnej.
10. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w loterii promocyjnej, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.
11. Informujemy, że Administrator Grupa Chorten Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji loterii promocyjnej „ODJAZDOWA LOTERIA SKLEPÓW CHORTEN" i360 Sp. z o.o., ul. H.Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.
12. i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa.
13. Państwa dane nie będą przekazywane do obiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Pole obowiązkowe.
Laureaci
Nagroda Główna Toyota Aygo X
Losowanie nie odbyło się jeszcze.
Nagroda tygodnia Rower
KROSS HEXAGON BOOST 1.0 522 WH
Hubert P., Juchnowiec Kościelny, Sklep "CHORTEN MAX", KOŚCIUSZKI 7, 18-106 NIEWODNICA KORYCKA
Mateusz K., Grudziądz, Sklep "KALIX", SZYNYCH 55, 86-302 SZYNYCH
Wojciech M., Adamów, Sklep "SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY", SUCHOWOLA 182, 22-442 ADAMÓW
Bartłomiej W., Mościska, Sklep "REMI", 3 MAJA 39, 05-080 IZABELIN
Dariusz W., Niewodnica Kościelna, Sklep "CHORTEN MAX", KOŚCIUSZKI 7, 18-106 NIEWODNICA KORYCKA
Ewa J., Choroszcz, Sklep "CHORTEN", ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 2A, 16-070 CHOROSZCZ
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Regulamin
Kontakt
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„ODJAZDOWA LOTERIA SKLEPÓW CHORTEN”
lub
info@loteriachorten.pl
*Pole wymagane.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „ODJAZDOWA LOTERIA SKLEPÓW CHORTEN” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.72.2023.S.MF 1001-IOA.4243.12.2023.7.MF z dnia 20 września 2023 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Procedura rejestracji gracza