Jak wziąć udział w loterii?
1.
Zrób zakupy za minimum 25 zł brutto, w tym kup minimum 1 produkt wybranej marki (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży z logo Chorten**. Lista sklepów: tutaj.
2.
Zgłoś się do loterii za pośrednictwem strony loterii www.loteriachorten.pl lub wysyłając SMS*** na numer 7057 o treści: Chorten_numer dowodu zakupu.
3.
Weź udział w losowaniu! Okres przyjmowania zgłoszeń od 8 października 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.
Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest „Grupa Chorten” Sp. z o.o., ul. Gen. Franciszka Kleeberga 8, 15-691 Białystok. 
*Przedmiotem losowania jest nagroda w postaci samochodu osobowego marki Toyota Yaris 1.0 VVT-I, 72 KM o wartości 53 390,00 zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 932,00 zł. 
**Loteria promocyjna trwa od 8 października 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. w wybranych sklepach Chorten. Szczegółowa lista sklepów dostępna na www.loteriachorten.pl. 
***Koszt SMS-a to 0,62 zł brutto (0,50 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.
Marki biorące udział w loterii:
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od 8.10.2020 r. do 30.12.2020 r.
Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 2020-12-30 r.
1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka Kleeberga nr 8, 15-691 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000342132, posługująca się numerem REGON: 200311768, NIP: 5423150577. 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 85 653 74 35, adresem e-mail: biuro@chorten.com.pl oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej. 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „ODJAZDOWA LOTERIA SKLEPÓW CHORTEN. KUPUJ I WYGRYWAJ SUPERNAGRODY” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt a) RODO. 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2027 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@loteriachorten.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu. 7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii. 10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji. 11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.). 12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Pole obowiązkowe.
Procedura rejestracji gracza
Nagroda główna
Toyota Yaris
Piotr Z., Białystok, CHORTEN PAMEX, 16-010 Wasilków, Polna 2/1
6x
Hulajnoga elektryczna Xiaomi

Ewelina P., Bielsko-Biała, Delikatesy Chorten, 43-300 Bielsko-Biała, Żywiecka 300

Anna M., Troszyn, Sklep Spożywczo - Przemysłowy, 07-405 Troszyn, Łątczyn 68

Monika S., Stare Juchy, Pawilon Handlowy, 19-330 Stare Juchy, Jeziorna 2

Monika R., BIAŁYSTOK, Chorten, 16-070 Choroszcz, Aleja Niepodległości 2A

Marian P., Wyżnica, SKLEP SPOŻYWCZY, 21-543 Konstantynów, Komarno Kolonia 8B

Anna Katarzyna G., Białystok, DELIKATESY U CHŁOPCÓW, 15-644 Białystok, Wrocławska 51

6x
KitchenAid Artisan

Marcelina B., Nowe Miasto nad Pilicą, Grosik, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Tomaszowska 29/33

Daria J., Wolbrom, SKLEP NA STACJI BENZYNOWEJ, 32-043 Cianowice, Do Cegielni 2

Radosław M., Troszyn, Sklep Spożywczo - Przemysłowy, 07-405 Troszyn, Łątczyn 68

Stanisława M., Stare Juchy, Pawilon Handlowy, 19-330 Stare Juchy, Jeziorna 2

Anna M., Reszel, LOCO, 11-400 Kętrzyn, Klonowa 2A

Jolanta O., Biała Podlaska, STEFEX, 21-500 Biała Podlaska, Akademicka 29

6x
1 000 zł na zakupy

Aneta B., Występ, LECH-ART, 08-530 Dęblin, Warszawska 106

Marianna W. , Białystok, Czerwona Jarzębina, 16-001 Ignatki Osiedle, Jodłowa 5

Joanna R., Oświęcim, EMIR, 32-600 Oświęcim, Aleja Tysiąclecia 17

Krzysztof B., Strzegowo, GS STRZĘGOWO, 06-445 Strzęgowo, Plac Wolności 28

Marianna S., Barczewo, PAWILON HANDLOWY, 19-330 Stare Juchy, Jeziorna 2

Elżbieta K., Białystok, BETA, 15-213 Białystok, Mickiewicza 17

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
„Odjazdowa loteria sklepów Chorten.
Kupuj i wygrywaj supernagrody”
lub
info@loteriachorten.pl
*Pole obowiązkowe.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna „Odjazdowa loteria sklepów Chorten. Kupuj i wygrywaj supernagrody” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi 1001-IOA.4243.66.2020.S.MJ z dnia 22.09.2020 r.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji