Okres przyjmowania zgłoszeń od 4 listopada 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.
Jak wziąć udział w loterii?
1
Zrób zakupy za minimum 50 zł brutto, w tym kup minimum 1 produkt wybranej marki (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży z logo Chorten****.
2
Zgłoś się do loterii
za pośrednictwem strony
loterii www.loteriachorten.pl
3
Weź udział w losowaniu!
Okres przyjmowania zgłoszeń
od 4 listopada 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.
Regulamin loterii dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok.
Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach, ul. Usługowa 2, 16-070 Łyski oraz i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Regulaminie Loterii.
*Przedmiotem losowania jest 10 nagród w postaci voucherów do wykorzystania na FLY.pl, o wartości 5 000,00 zł brutto każdy, wraz z kwotą środków pieniężnych 556,00 zł brutto.
** Przedmiotem losowań jest 10 nagród w postaci środków pieniężnych o wartości 1 000,00 zł brutto każda.
*** Przedmiotem losowań jest 100 nagród w postaci środków pieniężnych o wartości 100,00 zł brutto każda.
**** Szczegółowa lista sklepów dostępna jest tutaj
Marki biorące udział w loterii:
WEŹ UDZIAŁ
Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 4 listopada 2022 r. do dnia 15 stycznia 2023 r.
Dziękujemy za udział w loterii!
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 2023-01-15 r.
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, iż:
1. Uprzejmie informujemy, że współadministratorami Państwa danych są:
- „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łyskach, ul. Usługowa 2, 16-070 Łyski, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (gdzie znajduje się dokumentacja Spółki) do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000342132, posiadająca REGON: 200311768 oraz NIP: 5423150577 i kapitał zakładowy w wysokości: 50 550,00 zł. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem 11 telefonu: 85 653 74 35, adresem e-mail: biuro@chorten.com.pl oraz listownie na adres biura Organizatora, wskazany powyżej.
- i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@i360.com.pl oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej.
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „LOTERIA GRUPY CHORTEN”– podstawę prawną przetwarzania stanowi Państwa zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, przez Grupę Chorten Sp. z o.o.
3. Ponadto, w odniesieniu do danych osobowych uczestników loterii promocyjnej „LOTERIA GRUPY CHORTEN”, którzy uzyskali nagrodę podstawą prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze i360 Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
• Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy laureatów nagrody głównej),
• Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.
• Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wynikające z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 ze zm.).
4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – w takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 pkt a) RODO przez Grupę Chorten Sp. z o.o. 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez Grupę Chorten Sp. z o.o. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów. Dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez i360 Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2028 r. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób poprzez:
• wysłanie wiadomości na adres e-mail biuro@chorten.com.pl, lub pisząc listownie na adres wskazany powyżej, gdy Administratorem jest Grupa Chorten Sp. z o.o.
• wysłanie wiadomości na adres e-mail iod@i360.com.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu, gdy Administratorem jest i360 Sp. z o.o.
7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze). 8. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w loterii promocyjnej „LOTERIA GRUPY CHORTEN” bądź otrzymania nagrody w przypadku wygranej. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w loterii promocyjnej. 10. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w loterii promocyjnej, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych, przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji. 11. Informujemy, że Administrator Grupa Chorten Sp. z o.o. powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji loterii promocyjnej „LOTERIA GRUPY CHORTEN” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych. 12. i360 Sp. z o.o. jako administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.) lub innym, które wspierają administratora przy realizacji wyznaczonych celów, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych bądź przepisów prawa. 13. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
*Pole obowiązkowe.
Procedura rejestracji gracza
LAUREACI
Irena - Choroszcz, "CHORTEN BIS", POWSTANIA STYCZNIOWEGO 12, 16-070 CHOROSZCZ
Krzysztof - Strzegowo, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Edward - Czechowice-Dziedzice, "NOCNY", ALEJA 1000-LECIA 32, 21-500 BIAŁA PODLASKA
Michalina - Włodawa, "DELIKATESY CHORTEN", ŻYWIECKA 300, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Jadwiga - Łąka, "NOCNY", ALEJA 1000-LECIA 32, 21-500 BIAŁA PODLASKA
Anna - Gutkowo, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
EWA - Stryszawa, "SUPERMARKET", STRYSZAWA 294F, 34-205 STRYSZAWA
Anna - Czechowice-Dziedzice, "BLACKBERRY", POLNA 31A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Elżbieta - Pszczyna, "MINI DELIKATESY", LEGIONÓW 245A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Katarzyna - Czerwieńsk, "PROMIL", BATOREGO PAWILON PRZY BLOKU 57, 65-735 ZIELONA GÓRA
Daniel - Warszawa, "REMI", 3 MAJA 39, 05-080 IZABELIN
Sylwia - Strzegowo, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Ewa - Strzegowo, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Tomasz - Dobrzyniewo Fabryczne, "CHORTEN MW", KRÓLEWSKA 3, 16-002 DOBRZYNIEWO FABRYCZNE
Krystyna - Strzegowo, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Wioletta - Zasole, "BLACKBERRY", POLNA 31A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Irena - Grybów, "SKLEP MADA", BIAŁA NIŻNA 685, 33-330 BIAŁA NIŻNA
Marta - Białystok, "BETA", NOWOGRÓDZKA 6/1, 15-480 BIAŁYSTOK
Zdzisława - Chmielnik, "ALKOHOLAND", WOLNOŚCI 8, 26-020 CHMIELNIK
Ivett - Tylicz, "SKLEP KOBAKÓWKA", MOCHNACZKA WYŻNA 95, 33-383 TYLICZ
Ewa - Skrzeszew, "DELIKATESY PANORAMA", SUWALNA 8 LOKAL 23, 05-120 LEGIONOWO
Karolina - Antoniówka, "GANNA", KOZIENICKA 261, 26-600 RADOM
Hipolit - Białystok Fasty, "CHORTEN MW", KRÓLEWSKA 3, 16-002 DOBRZYNIEWO FABRYCZNE
Marcin - Warszawa, "ŚWIAT ALKOHOLI", BOHATERÓW WARSZAWY 14A LOKAL U2, 02-495 WARSZAWA
Jolanta - Czechowice-Dziedzice, "MINI DELIKATESY", LEGIONÓW 245A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Iga - Białystok, "CHORTEN JM", WIKLINOWA 10, 15-157 BIAŁYSTOK
Kacper - Czechowice-Dziedzice, "MINI DELIKATESY", LEGIONÓW 245A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Beata - Hornówek, "REMI", 3 MAJA 39, 05-080 IZABELIN
Konrad - Białobrzegi, "GROSIK", KONOPNICKIEJ 3/1U, 26-800 BIAŁOBRZEGI
Beata - Białystok, "HOSSA", ZACHODNIA 2/A1, 15-345 BIAŁYSTOK
Sławomir - Izabelin C, "REMI", 3 MAJA 39, 05-080 IZABELIN
Anna - Nowa Sól, "SPOŁEM SKLEP NR 16", CHROBREGO 35, 67-100 NOWA SÓL
Mieczysław - Białystok, "CZERWONA JARZĘBINA", JODŁOWA 5, 16-001 IGNATKI OSIEDLE
Stanisława - Białystok, "BETA", MICKIEWICZA 17, 15-213 BIAŁYSTOK
Witold - Czechowice-Dziedzice, "MINI DELIKATESY", LEGIONÓW 245A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Stanisław - Białystok, "WRZOS", WRZOSOWA 4, 15-665 BIAŁYSTOK
Beata - Psary Kolonia, "SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY ANNA", PSARY 52, 29-145 PSARY
Adam - Jerzwald, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Piotr - Olsztyn, "FRESZ", ŻOŁNIERSKA 11C, 10-558 OLSZTYN
Adam - Olsztyn, "FRESZ", ŻOŁNIERSKA 11C, 10-558 OLSZTYN
Marek - Stryszawa, "SUPERMARKET", STRYSZAWA 294F, 34-205 STRYSZAWA
Mariusz - Olsztyn, "FRESZ", ŻOŁNIERSKA 11C, 10-558 OLSZTYN
Anna - Białystok, "SKLEP SPOŻYWCZY", EDUKACYJNA 1, 15-579 BIAŁYSTOK
Katarzyna - Nowe Miasto nad Pilicą, "GROSIK", TOMASZOWSKA 29/33, 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ
Kazimiera - Włodawa, "MINI MARKET", LISTOPADOWA 78, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Katarzyna - Turośń Kościelna, "CHORTEN MAX", KOŚCIUSZKI 7, 18-106 NIEWODNICA KORYCKA
Rafał - Łódź, "MIESZKO", JURCZYŃSKIEGO 30A, 92-306 ŁÓDŹ
Agnieszka - Białystok, "CHORTEN MAX", KOŚCIUSZKI 7, 18-106 NIEWODNICA KORYCKA
Anita - Gdańsk, "KALIX", SZYNYCH 55, 86-302 SZYNYCH
Krzysztof - Dobrzyniewo Duże, "CHORTEN MW", KRÓLEWSKA 3, 16-002 DOBRZYNIEWO FABRYCZNE
Wiktoria - Olsztyn, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Michał - Choroszcz, "CHORTEN RAJ", DOMINIKAŃSKA 31A, 16-070 CHOROSZCZ
Tomasz - Szepietowo, "DELIKATESY PRZY RYNKU", RYNEK PIŁSUDSKIEGO 71, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE
Kinga - Legionowo, "DELIKATESY PANORAMA", SUWALNA 8 LOKAL 23, 05-120 LEGIONOWO
Bogumila - Białystok, "BETA", NOWOGRÓDZKA 6/1, 15-480 BIAŁYSTOK
Bogumiła - Nowe Aleksandrowo, "CHORTEN MW", KRÓLEWSKA 3, 16-002 DOBRZYNIEWO FABRYCZNE
Andrzej - Hajnówka, "SMYK", WRZOSOWA 2, 17-200 HAJNÓWKA
Justyna - Ignatki-Osiedle, "CZERWONA JARZĘBINA", JODŁOWA 5, 16-001 IGNATKI OSIEDLE
Marzena - Białystok, "PREMIUM", PORZECZKOWA 14/U5, 15-815 BIAŁYSTOK
Anna - Włodawa, "MINI DELIKATESY", ŁUKASIŃSKIEGO 2, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Dariusz - Białystok, "CHORTEN EMILKA", GRABOWA 4A, 15-582 BIAŁYSTOK
Karina - Sokółka, "PROMYK", BIAŁOSTOCKA 44, 16-030 OGRODNICZKI
Andrzej - Olsztyn, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Magdalena - Niewodnica Korycka, "CHORTEN MAX", KOŚCIUSZKI 7, 18-106 NIEWODNICA KORYCKA
Wiktoria - Czerwieńsk, "PROMIL", BATOREGO PAWILON PRZY BLOKU 57, 65-735 ZIELONA GÓRA
PATRYCJA - TYLICZ, "SKLEP KOBAKÓWKA", MOCHNACZKA WYŻNA 95, 33-383 TYLICZ
Monika - Pszczyna, "MINI DELIKATESY", ŁUKASIŃSKIEGO 2, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Piotr - Białystok, "DELIKATESY PRZY BARANOWICKIEJ", ZAŚCIANKI 1, 15-521 ZAŚCIANKI
Marlena - Strzegowo, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Vyacheslav - Olzstyn, "FRESZ", ŻOŁNIERSKA 11C, 10-558 OLSZTYN
Malwina - Niedzbórz, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Janina - Olsztyn, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Sylwia - Olsztyn, "FRESZ", ŻOŁNIERSKA 11C, 10-558 OLSZTYN
JACEK - IWANÓWKA, "CHORTEN MAX", KOŚCIUSZKI 7, 18-106 NIEWODNICA KORYCKA
Przemysław - Budy Wolińskie, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Justyna - Olsztyn, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Sylwia - Rzezawa, "DELIKATESY DARMA", BOREK 145, 32-765 BOREK
Iwona - Zabłudów, "SKLEP SPOŻYWCZY", RYNEK 9, 16-060 ZABŁUDÓW
Weronika - Mrozy, "DELIKATESY KULFON", POKOJU 4, 05-320 MROZY
Paweł - Hipolitów, "DELIKATESY KULFON", KOCHANOWSKIEGO 16, 05-074 DŁUGA KOŚCIELNA
Bożena - Czechowice-Dziedzice, "BLACKBERRY", POLNA 31A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Zuzanna - Włodawa, "BLACKBERRY", POLNA 31A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Agnieszka - Olsztyn, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Rafał - Glinojeck, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Iwona - siołkowa, "SKLEP MADA", BIAŁA NIŻNA 685, 33-330 BIAŁA NIŻNA
Waldemar - Biała Podlaska, "DH ELA", OKOPOWA 34, 21-500 BIAŁA PODLASKA
Beata - Hrubieszów, "SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY", SUCHOWOLA 182, 22-442 ADAMÓW
Dariusz - Białystok, "HOSSA", ZACHODNIA 2/A1, 15-345 BIAŁYSTOK
Andrzej - Włodawa, "BLACKBERRY", POLNA 31A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Mariusz - Białystok, "WRZOS", WRZOSOWA 4, 15-665 BIAŁYSTOK
Monika - Adamów, "SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY", SUCHOWOLA 182, 22-442 ADAMÓW
Joanna - Zasole, "BLACKBERRY", POLNA 31A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Mirosława - Warszawa, "NOCNY", ALEJA 1000-LECIA 32, 21-500 BIAŁA PODLASKA
Agnieszka - Pszczyna, "MINI MARKET", LISTOPADOWA 78, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Joanna - Białystok, "CHORTEN MAX", DOLISTOWSKA 23, 15-197 BIAŁYSTOK
Justyna - Stryszawa, "SUPERMARKET", STRYSZAWA 294F, 34-205 STRYSZAWA
Aleksandra - Olsztyn, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Monika - Pszczyna, "MINI DELIKATESY", ŁUKASIŃSKIEGO 2, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Maciej - Kraków, "DŻINN MARKET", BORSUCZA 12, 30-408 KRAKÓW
sebastian - Białystok, "WRZOS", WRZOSOWA 4, 15-665 BIAŁYSTOK
Paweł - Bielsko-Biała, "MINI MARKET", LISTOPADOWA 78, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Jakub - Katowice, "BLACKBERRY", POLNA 31A, 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE
Katarzyna - Strzegowo, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Anna - Strzegowo, "GS STRZĘGOWO", PLAC WOLNOŚCI 28, 06-445 STRZEGOWO
Patryk - Bielsk podlaski, "SKLEP SPOŻYWCZY", EDUKACYJNA 1, 15-579 BIAŁYSTOK
Martyna - Kozłowo, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Kamila - Turośń Kościelna, "CHORTEN MAX", KOŚCIUSZKI 7, 18-106 NIEWODNICA KORYCKA
Artur - Płońsk, "SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY", KOPERNIKA 24A, 09-100 PŁOŃSK
Natalia - Kraków, "SKLEP MADA", BIAŁA NIŻNA 685, 33-330 BIAŁA NIŻNA
Mateusz - Bielsko-Biała, "DELIKATESY CHORTEN", ŻYWIECKA 300, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Aleksandra - Katowice, "MINI MARKET", LISTOPADOWA 78, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
Andrzej - Białystok, "PREMIUM", PORZECZKOWA 14/U5, 15-815 BIAŁYSTOK
Krystian - Olsztyn, "TĘCZA", ŻURAWIA 87, 11-041 OLSZTYN
Agata - Baciuty, "CHORTEN MAX", KOŚCIUSZKI 7, 18-106 NIEWODNICA KORYCKA
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Regulamin
KONTAKT
Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem:
"Loteria Grupy Chorten"
lub
info@loteriachorten.pl
*Pole obowiązkowe.
Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok
Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie
Loteria promocyjna "Loteria Grupy Chorten" organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nr 1001-IOA.4243.98.2022.S.BS z dnia 25 października 2022 roku.
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.
Informacje o ryzyku związanym z hazardem
Nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji