Kontrola aktywności Uczestnika
na stronie internetowej loterii

Loteria Chorten

Nagroda główna SEAT Ibiza Reference*

Jak wziąć udział w loterii?

1.

Zrób zakupy za minimum 30 zł brutto, w tym kup minimum 3 produkty wybranych marek (na jednym paragonie lub fakturze VAT) w punkcie sprzedaży z logo Chorten**. Lista sklepów: www.loteriachorten.pl/listasklepow)

2.

Prześlij swoje zgłoszenie za pośrednictwem strony loterii www.loteriachorten/#wezudzial lub wysyłając SMS*** na numer 7057 o treści: „Chorten_numer dowodu zakupu”.

3.

Weź udział w losowaniu!
Okres przyjmowania zgłoszeń od 27 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej www.loteriachorten.pl, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok. Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest „Grupa Chorten” Sp. z o.o., ul. Gen. Franciszka Kleeberga 8, 15-691 Białystok.
 *Przedmiotem losowania jest nagroda w postaci samochodu osobowego marki SEAT Ibiza Reference 1.0 MPI 80 KM, o wartości 53 340,00 zł, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5 927,00 zł.
 **Loteria promocyjna trwa od 27 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. w wybranych sklepach Chorten. Szczegółowa lista sklepów dostępna na www.loteriachorten.pl.
 ***Koszt SMS-a to 0,62 zł brutto (0,50 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.

Marki biorące udział w loterii:

Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od 27 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka Kleeberga nr 8, 15-691 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000342132, posługująca się numerem REGON: 200311768, NIP: 5423150577.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 85 653 74 35, adresem e-mail: biuro@chorten.com.pl oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „LOTERIA CHORTEN” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki:

  • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
  • Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.

4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2024 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@loteriachorten.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.

7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

8. Jeżeli uznacie Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii.

10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.

11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).

12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

*Pole obowiązkowe.

Procedura rejestracji gracza

Nagroda główna SEAT Ibiza Reference:

Adam K., "Chorten" Krzyszof Pakuła, 16-070 Choroszcz, Aleja Niepodległości 2A.

Beata P., Białystok, "Hossa"Spółka Jawna, 15-354 Białystok, ul. Pogodna 11a lok. 2, Sklep Chorten 15-354 Białystok, ul. Zachodnia 2/1A

Marta B., Niewodnica Korycka, Chorten Max Niewodnica Korycka, ul. T. Kościuszki 7, 18-106 Turośl Kościelna

Tomasz P., Białystok, "Hossa" Spółka Jawna, 15-354 Białystok, ul. Pogodna 11a lok. 2, Sklep Chorten 15-354 Białystok, ul. Zachodnia 2/1A

Aneta B., Występ, Przedsiębiorstwo Lech-Art. Grzegorz Sobieszek, 24-100 Puławy, ul. Grota Rowieckiego 5/48, Sklep Dęblin ul. Warszawska 106

Edward M., Urle, Delikatesy Ewa Chojnowska, 05-240 Tłuszcz, ul. Mazowiecka 20

Jolanta Ś., Czechowice-Dziedzice, Sklep Spożywczy Monopolowy "Rybka" ul. Sycyńska 39a, 26-600 Radom

Barbara Z., Nałęczów, Delikatesy Spożywczo-Przemysłowe Jadwiga Łuczka, ul. Popiełuszki 28/4a, 20-052 Lublin

Małgorzata P., Komarówka Podlaska, Spółdzielnia Jedność, 21-311 Komarówka Sklep nr. 3 Ks. Rudnickiego 5

Monika R., Białystok, "Chorten" Krzysztof Pakuła, 16-070 Choroszcz, Aleja Niepodległosći 2a

Grażyna M., Dęblice, Delikatesy Spożywczo-Przemysłowe Jadwiga Łuczka, ul. Popiełuszki 28/4a, 20-052 Lublin

Mikołaj S., Białystok, P.W. BETA Biernacki, Tomczak Sp. j. Sklep ul. Nowogrodzka 6/1, 15-480 Białystok

Monika M., Borzymy, Delikatesy Ewa Chojnowska, 05-240 Tłuszcz, ul. Mazowiecka 20.

Monika B., Lublin, Delikatesy Spożywczo-Przemysłowe Jadwiga Łuczka, ul. Popiełuszki 28/4a, 20-052 Lublin

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Jeśli masz pytanie,
skontaktuj sie z nami!

i360 Sp. z o. o.

ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5,
15-084 Białystok z dopiskiem:
 „Loteria Chorten”

lub

info@loteriachorten.pl

*Pole obowiązkowe.

Adres korespondencyjny
i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok

Dane Organizatora
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.

Zezwolenie
Loteria promocyjna „Loteria Chorten” organizowana przez i360 Sp. z o.o. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nr 1001-IOA.4243.39.2019.S.MJ. z dnia 13.05.2019

Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.) w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.