Zimowa Loteria

ZASADY KONKURSU

Jak wziąć udział w loterii?

Dziękujemy za udział w loterii
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dn. 31.12.2019 r.

WEŹ UDZIAŁ

Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od 26.11.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest „Grupa Chorten” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Franciszka Kleeberga nr 8, 15-691 Białystok, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000342132, posługująca się numerem REGON: 200311768, NIP: 5423150577.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 85 653 74 35, adresem e-mail: biuro@chorten.com.pl oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „LOTERIA CHORTEN” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m. in. o następujące obowiązki:

  • • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
  • • Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet.

4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2026 r. W przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do tychże celów.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@loteriachorten.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.

7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).

8. Jeżeli uznacie Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii.

10. Podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie danych podanych przez Państwa w procesie rejestracji oraz danych o Państwa aktywności w Loterii, a efektem profilowania będzie przypisanie Państwu statusu rozliczeń podatkowych i przesyłanie dopasowanej do Państwa potrzeb komunikacji.

11. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww. podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).

12. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

paragon xmas-tree

*Pole obowiązkowe.

Procedura rejestracji gracza

LAUREACI

Wakacje marzeń
Nagroda główna 10000zł na wakacje marzeń

Marcin K., Białystok, "HOSSA" S.J. ul. Zachodnia 2/A1, 15-354 Białystok

Xbox One X
Nagroda Xbox One X

Ewelina C., Białystok, P.W. BETA Biernacki, Tomczak Sp. j., ul. Swobodna 29, 15-756 Białystok

Barbara W., Białystok, "Chorten JM" S.C. K. Pakuła, J. Ciepła, ul. Wiklinowa 10, 15-157 Białystok

Anna M., Łątczyn, Sklep Spożywczo Przemysłowy Jolanta Romanik, 07-405 Troszyn, Łątczyn 68

Piotr O., Lublin, Delikatesy Spożywczo-Przemysłowe Jadwiga Łuczka, ul. Popiełuszki 28/4a, 20-052 Lublin

1000 zł na prezenty pod choinkę
Nagroda 1000 zł na prezenty pod choinkę

Jan S., Oracze, F.H-U "PINUS" S.C. B.S. Sosnowscy, ul. Jeziorna 2, 19-330 Stare Juchy

Malwina R., Tłuszcz, DELIKATESY Ewa Chojnowska, ul. Mazowiecka 20, 05-240 Tłuszcz

Małgorzata P., Komarówka Podlaska, Spółdzielnia "JEDNOŚĆ" Sklep Nr 1, ul. Krótka 2, 21-311 Komarówka Podlaska

Andrzej T., Żółtki, "CHORTEN BIS" SP.J. ul. Powstania Styczniowego 12, 16-070 Choroszcz

Robot KENWOOD
Nagroda Robot KENWOOD

Anna K., Węgielce, Sklep Wielobranżowy "Super Market" Janusz Nakonieczny, Rynek II/4 21-140 Michów

Monika R., Białystok, "CHORTEN" Krzysztof Pakuła, Aleja Niepodległości 2A, 16-070 Choroszcz

Magdalena H., Ignatki Osiedle, Czerwona Jarzębina, Ignatki Osiedle, ul. Jodłowa 5

Waldemar P., Stare Juchy, F.H-U "PINUS" S.C. B.S. SOSNOWSCY, UL. Jeziorna 2, 19-330 Stare Juchy

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE LAUREATA - NAGRODA GŁÓWNA

Pobierz Oświadczenie

OŚWIADCZENIE LAUREATA - NAGRODA 1 000 ZŁ

Pobierz Oświadczenie

OŚWIADCZENIE LAUREATA - NAGRODY RZECZOWE

Pobierz Oświadczenie

KONTAKT

Jeśli masz pytanie,
skontaktuj się z nami!

i360 Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5
15-084 Białystok z dopiskiem
„Loteria Chorten”.

lub

info@loteriachorten.pl

stars
Imię*

Nazwisko*

Adres e-mail*

Numer telefonu komórkowego*

Treść zapytania*

*Pola obowiązkowe.
Kontrola aktywności uczestnika
na stronie internetowej loterii